Eddig hozzáfért adataihoz?

E cikkünk, az általános adatvédelmi rendelet által előtérbe helyezett hozzáférési jogról hivatott, egy rövid, összefoglaló tájékoztatást adni, hogyan bővíti ez, az érintettek jogait, illetve növeli az Ön szervezetének, mint adatkezelőnek, a kötelezettségeit. Bár a természetes személyek hozzáférési joga nem új jogként jelent meg, mégis mostanra került előtérbe, a GDPR-nak köszönhetően.

De mit is jelent ez a pontosan, mikhez lesz joga az érintetteknek az Ön szervezetével
szemben?
Minden természetes személy jogosult lesz arra, hogy visszajelzést kapjon, ha a személyes
adatainak kezelése folyamatban van.


 

 • Ön, mint adatkezelő tehát, köteles tájékoztatni az érintetteket:

 • az adatok kezelésének céljáról (ezt minden esetben meg kell határozni),

 • az érintett személyes adatok kategóriáiról,

 • a címzett vagy címzettek kategóriáiról, elérhetőségeiről (akikkel, vagy amelyekkel a

 • személyes adatokat közölte vagy közölni fogja, legyen szó harmadik országbeli

 • címzettről vagy akár nemzetközi szervezetről),

 • az adatok tárolásának tervezett időtartamáról (ide értve ennek jogalapját vagy az

 • időtartam meghatározásának szempontjait),

 • az egyéb jogaikról (a rájuk vonatkozó személyes adatok helyesbítéséhez, törléséhez,

 • korlátozásához és, az ezek kezelése elleni tiltakozásához való jogaikról),

 • a felügyeleti hatóság elérhetőségeiről, melyhez panasz esetén fordulhatnak (pl.

 • adatvédelmi incidens észlelése esetén),

 • a személyes adatok forrására vonatkozó minden elérhető információról (abban az

 • esetben, ha ezeket nem az érintettektől gyűjtötte be), illetve

 • az automatizált döntéshozatalról, ide értve a profilalkotást (ez az adatkezelés milyen

 • jelentőséggel bír, illetve az érintettekre tekintve, milyen várható következményekkel

 • jár…).


Amennyiben Ön, mint adatkezelő, természetes személyről, harmadik országba vagy
nemzetközi szervezet részére továbbít adatot, abban az esetben az érintett jogosult arra, hogy
erről tájékoztatást kapjon.

Hogyan férhet egy érintett, az adatkezelőnél tárolt adataihoz?Az Ön szervezete köteles, az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az
érintett rendelkezésére bocsátani.
Amennyiben, egy személy további másolatokat igényelne, Ön ezekért adminisztratív
költségeken alapuló, ésszerű mértékű díjat számolhat fel. Ha az érintett e kérelmét
elektronikus úton nyújtotta be, abban az esetben, az információkat, széles körben használt,
elektronikus formában kell rendelkezésre bocsátani, kivéve, ha az érintett más módon kéri.


Amint látható az érintett hozzáférési joga szoros kapcsolatot alkot a többi - GDPR-ban
megfogalmazott – joggal, kiváltképp az adathordozhatósági joggal.

Erről a jogról is olvashat, a következő cikkünkben!

Kövesse oldalunkat és értesüljön a legfrissebb hírekről az adatvédelmi rendelettel
kapcsolatosan!

Kérjük, forduljon hozzánk bizalommal, amennyiben adatvédelemmel vagy informatikával
kapcsolatos kérdése van, szakértőink rendelkezésére állnak!

Üzemeltető:
Virtualcom Szoftverház Kft.
6034 Helvécia, Taál B. u. 23.

Virtualcom Szoftverház Kft.

www.virtualcom.hu
info@virtualcom.hu
+36(21) 200 13 18
Adószám: 23923555-2-03
Cégjegyzékszám: 03-09-124560
ÁSZF
Adatkezelési tájékoztató

Az online fizetést a Barion Payment Zrt. biztosítja,
MNB engedély száma: H-EN-I-1064/2013

Barion
Ez az oldal cookie-kat használ. Ha az oldalon böngészik, akkor elfogadja, hogy a személyre szabott, maradéktalan minőségű tartalom érdekében az oldal cookie-k segítségét vegye igénybe. További információk Értem

Barion