Általános Szerződési Feltételek

Általálnos Szerződési Feltételek

GDPRMOST Alapok Oktatás Online

1. Oktatás alapadatok

Szervező: Virtualcom Business Kft., 6000 Kecskemét, Kisfaludy u. 8. II/209  (adószám: 12424643-2-03 cégjegyzékszám: 03-09-133340
Helyszín: 6000 Kecskemét, Kisfaludy u. 8. II/209, vagy online.
Az oktatás időpontja: A megadott fix időpontok, amely kiválasztás után e-mailben meg lesz erősítve illetve Egyedi időpont amellyel kapcsolatban kollégánk felveszi Önnel a kapcsolatot.

2. Szabályok

A oktatáson a Szervezők, az Előadók és Látogatók vehetnek részt.
Látogató státuszba az kerül, aki

  • az oktatás szervezőjének honlapján (www.gdprmost.hu) kitölthető űrlapon bejelentkeztek,
  • elfogadják az oktatás általános szerződési feltételeit (jelen dokumentumot).
A szerződés megkötésére távollevők között kerül sor. A Látogató az űrlap kitöltésével megadja Szervező részére a szerződéskötéshez szükséges adatait, amit Szervező a jelen általános szerződési feltételekben meghatározott körben és a csatoltan közzétett Adatvédelmi Nyilatkozatban foglaltak szerint kezeli.

Belépés előtt a résztvevők regisztrációja történik meg. A regisztráció az oktatás kezdete előtt negyed órával nyit. Az előadás területére kizárólag a regisztráció elvégzése után lehet belépni. Regisztrálni az a Látogató tud, aki előzetesen a jelentkezési űrlapot kitöltötte és az oktatás belépődíját befizette. A helyszínen nincs lehetőség az összeg befizetésére, azt előzetesen átutalással vagy bankkártyás fizetéssel (amennyiben az rendelkezésre áll) kell befizetni.

Alap belépővel rendelkező látogatók bármelyik jelöletlen ülőhelyen helyet foglalhatnak.

Az előadásokról a szervezők engedélye nélkül tilos videó vagy hangfelvételt készíteni.

Az oktatson a szervezők fotókat és videófelvételeket készíthetnek. Megrendelésével és részvételével hozzájárul, hogy a fotókon szerepeljen, azokat a Szervező publikálhassa, PR célra felhasználhassa.

Jelentkezésével és a részvételi díj kifizetésével jogosulttá válik az oktatáson való részvételre, de nem jogosult a helyszínen reklámtevékenység végzésére, különösen szórólap osztására, reklámanyagok kihelyezésére. Ez a tiltás nem vonatkozik a személyesen átadott névjegyekre.

Szervező kizárólag a közvetlenül általa nyújtott szolgáltatás teljesítéséért vállal felelősséget.

Vis maior esetén Szolgáltató mentesül a szolgáltatás teljesítésének elmaradásáért és minden ezzel kapcsolatos kártérítési felelősségi igény alól.

Résztvevő minden, az általa a rendezvény helyszínén okozott kárért felelős. Résztvevő a rendezvénynek helyt adó intézmény házirendjét a szerződés megkötésével magára nézve kötelezőnek ismeri el.

Szervező az előadások témájának, az oktatáa programjának változtatási jogát fenntartja.

Dohányozni csak az arra kijelölt helyen szabad.

3. Szerzői jog

Az oktatáson elhangzó előadások, átadott írásos anyagok az előadók, illetve a szervezők szellemi tulajdonát képezik. Azokat a látogatóik kizárólag saját maguk fejlesztésére használhatják. Az információk további felhasználása (publikáció, előadás, prezentáció, oktatás, értékesítés, terjesztés stb.) a Szervező, és a Szerző engedélye nélkül tilos! Az oktatás előadásokon túli egyéb tartalmának felhasználása a C.C. Lincence alapján történhet.

4. Elállási és felmondási jog

Résztvevő jogosult jelen szerződéstől a szerződés megkötését követő 14 napon belül indokolás nélkül elállni. Szerződés megkötési időpontnak a Szervező a díjbekérő kiküldésének időpontját tekinti.

Résztvevő elállási, illetőleg felmondási jogával akkor él, ha az elállási, illetőleg felmondási jognyilatkozatát legkésőbb a szerződéskötést követő 14. napon e-mailen jelzi a Szervező részére az info@gdprmost.hu e-mail címen.

Elállási, felmondási jog gyakorlásához igénybe vehető minta:

========================

Alulírott kijelentem, hogy ezzel a nyilatkozattal gyakorlom elállási/felmondási jogomat a GDPRMOST oktatáson való részvétellel kapcsolatban.

Résztvevő neve:

Résztvevő által a regisztráció során megadott email cím:

Szerződéskötés időpontja:

Ellenszolgáltatás megfizetésének időpontja:

Aláírás Dátum
========================

Szervező, Résztvevő részére visszajáró díjösszeget Résztvevő elállási nyilatkozatának hozzáférhetővé válását követő 8 napon belül visszafizeti banki átutalással. Az elállási jog gyakorlásának tudomásul vételét Szervező a Résztvevő által megadott elektronikus levelezési címre küldött levéllel veszi tudomásul.

Az oktatás helyszínén történt megjelenés és regisztráció után felmondott szerződés esetén Résztvevő nem jogosult a megfizetett ellenszolgáltatás visszatérítésére, mert a szerződés a részvétellel teljesült.

5. Panaszkezelés

Résztvevő esetleges panaszát e-mailban vagy ajánlott levélben juttathatja el Szervezőnek. Szervező a hozzá eljuttatott panaszokat 8 napon belül kivizsgálja, s a vizsgálata eredményéről Résztvevőt 8 napon belül tájékoztatja.

Szervező és Résztvevő esetleges vitájuk esetén törekszenek annak békés úton történő, tárgyalásos rendezésére, ennek sikertelensége esetén igényeiket törvényes úton érvényesíthetik.

6. Egyebek

Az oktatás szervezője fenntartja a jogot a program, az előadások témájának, kezdési időpontjának megváltoztatására.

7. Adatvédelem

Adatvédelmi nyilatkozatunk az alábbi linken érhető el.

GDPR oktatás Online
Üzemeltető:
Virtualcom Business Kft.
6000 Kecskemét, Kisfaludy u. 8. 2/209

Virtualcom Business Kft.

www.vbusiness.hu
info@vbusiness.hu
+36 21/2000-991
Adószám: 12424643-2-03
Cégjegyzékszám: 03-09-133340
ÁSZF
Adatkezelési tájékoztató
Ez az oldal cookie-kat használ. Ha az oldalon böngészik, akkor elfogadja, hogy a személyre szabott, maradéktalan minőségű tartalom érdekében az oldal cookie-k segítségét vegye igénybe. További információk Értem

Barion